Nötkreatursstiftelsen Skaraborgs stipendium 2020

Tilldelas Markus Lindström, Timmersdala.

Markus tillhör med sitt avelsarbete inom SRB-rasen det absoluta toppskiktet när det gäller exteriört starka, friska och hållbara kor. 

Genom sitt arbete inom konceptet ”exceptionell råvara” har Markus knutit kontakter, hittat en nisch och öppnat möjligheter för sig själv och andra att sälja utslagskor av SRB-ras till ett mycket högt pris, både inom landet och på export. Markus har under 2019 också tillsett att varumärket ”SRB premium” registrerats. 

Med sitt engagemang och sin starka drivkraft är Markus ett föredöme för andra lantbruksföretagare.” 

Pris ur Per Lindekrantz fond 2020

För främjande av kulturlivet på landsbygden i Västra Götaland.

Tilldelas Bo Björklund för sitt arbete med boken ”Bondesamhället i backspegeln” och beskrivningen av den stora samhällsomvandlingen på 1900-talet.

Tilldelas Nicolas Krizan för sitt arbete med antologin och vandringsutställningen ”Hemåt!” som uppmärksammat serieskapare med rötter i Skaraborg.  

Silvernålar 2020

Silvernålen är LRFs hedersutmärkelse till personer som lokalt eller regionalt lagt ned ett omfattande och oegennyttigt arbete i lokalavdelning, kommungrupp eller regionförbund och därigenom gagnat de gröna näringarna i organisationens tjänst.

Tilldelas i år Malin Indebetou, Hjo, Johannes Löndahl, Ytterby, Sture Lennartsson, Ljung, Stefan Aldén, Vara, Valle Viktorsson, Kvänum och Katarina Johnsson, Dals Långed.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se