-Tanken var att vi skulle samla alla fullmäktige först för att genomföra formalian för att sedan ha en stämmokväll tillsammans med middag och utdelning av stipendier och utmärkelser, så blev det inte, konstaterar Sofia Karlsson, regionordförande för LRF Västra Götaland.

LRF Västra Götaland fick ändra sina planer efter att Coronaviruset fått fäste i Sverige.

- Vi ville ju naturligtvis inte bidra till någon smittspridning så därför bestämde vi oss för att genomföra stämman, delvis digitalt på åtta platser runt om i regionen.

Rådde, Ulkeröd, Lycke, Vårgårda, Nuntorp, Norrqvarn, Skara och Kvänum var platserna. Presidiet fanns på plats i Kvänum, dock i annan lokal än fullmäktige. För att vara säker på att demokratin skulle fungera ordentligt valdes en justeringsperson och en rösträknare på varje plats. Av totalt i år möjliga 182 fullmäktige deltog 125 jämfört med 2019 då 173 registrerade fullmäktige deltog av 184 möjliga. 2018 var det 167 fullmäktige av 184 möjliga som deltog.

- Tappet kan bero på att dels många är hemma för att de är förkylda eller att man tillhörde en riskgrupp eller kände sig osäker på om man ville delta på grund av COVID-19, vi har full respekt för det säger Sofia Karlsson. 

Stämmans val

Stämman gick på valberedningens förslag och omvalde tidigare styrelsen samt nyval på Sven Callenberg från Åmål. Sofia Karlsson omvaldes som ordförande.

Övriga val som fullmäktige till riksförbundsstämman, gick stämman på valberedningens förslag, men detta efter personval på de ordinarie, då ytterligare förslag på ordinarie fullmäktige till riksförbundsstämman framfördes. Revisorerna (ordinarie och ersättare) gick stämman på valberedningens förslag.

Som valberedning valdes Wanja Wallemyr, Bengt Claesson, Lars-Olof Ottosson, Marie Olofsson, Katarina Löfman och Christina Johansson. Ordförande i valberedningen omval på Wanja Wallemyr.

Stämman beslutade att sända åtta motioner vidare till riksförbundsstämman

Dessa berörde: Resultatuppföljning av den nationella livsmedelsstrategin, förändring av beteskravet, intrång av kraftledningar, motion om stora ekar, strandskydd, Bonden i skolan=vår framtid, från gård till klassrum och enskilda avlopp.

- Stämman blev ju inte som vi tänkt oss men vi i styrelsen är ändå nöjda med hur den utföll utifrån de förutsättningar vi hade, avslutar Sofia Karlsson, regionordförande LRF Västra Götaland.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, calra.hyltback@lrf.se