Coronan präglar ju verksamheten där som hos oss, en mindre grupp till på dagen, men vi var själva med att övernatta.

Vi fick en bra genomgång från Ulrika Bertilsson av Teams som är ett kommunikationsverktyg och när vi får kläm på det så underlättar det.

Sen eftermiddag och kväll ägnades åt andra Team-liknande övningar under Sofia Karlssons lekfulla, men ändå styrande hand. Jag kan konstatera av vi kompletterar och trivs med varandra mycket bra och att det fortsatt ska ge medlemsnytta är jag övertygad om

Vi hade 10 beslutspunkter, 9 diskussions- och informationspunkter plus övriga frågor. Bl a fördelade vi ansvarsområdena inom styrelsen. Från stämman behandlade vi 8 riksstämmomotioner samt 7 skrivelser till riksförbundsstyrelsen.

Val av vice ordförande som blev jag, vilket jag är hedrad och stolt över.

Nästa styrelsemöte blir den 11 maj. Riksförbundsstämman kommer genomföras digitalt den 26 maj och stämmans motionsbehandling är planerad till 29-30 september på Sånga-Säby.

Håkan ”HåPe” Persson
Vice ordförande LRF Västra Götaland, hp@jordbrukeriet.se