När det gäller sträckan Skogssäter-Kilanda planeras dialog med kommuner och länsstyrelse under våren 2020, samt infomöte med närboende och allmänhet. Så ni som är markägare lär få brev. 

Svenska Kraftnät skriver följande: ”Förnyelsen görs genom att en ny 400 kV-ledning byggs mellan stationerna, i samma sträcka som idag. När den nya ledningen är tagen i drift rivs den gamla.”

Sträckan Kilanda-Stenkullen är inte nämnd på SvKs hemsida

Stenkullen-Horred var det infomöten om förra våren. 

Horred-Breared är det sagt att det ska bli samråd om under våren 2020. Den senaste informationen är att i maj ska det bli möten. Och brev till berörda ett tag innan. 

Alla sträckorna planeras för 400 kV växelström på stolpe. 

Frågan är när samråd och infomöten kommer att ske. Allt tyder på en rejäl förskjutning av tidsplanen. Så just nu är det bara att vänta och se. 

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se