- Nu ska alla styrelseledamöter komma fram med konkreta förslag på vad vi ska prioritera, säger Sofia Karlsson regionordförande för LRF Västra Sverige.

Revidrade verksamhetsprioriteringar för 2020 >>

På mötet lyftes också VGRs Regionala Utvecklingsstrategi (RUS) för perioden 2021–2030, där LRF vill att bioekonomi ska ha en framskjuten plats.

Även Länsstyrelsen bemötande i olika frågor lyftes och diskuterades och här kommer ju också olika myndigheters bemötande in.

- Det som är slående är att mycket viktigt och bra arbete pågår i LRF VG och att vi nu ökar takten på våra ansatser att på bästa sätt kommunicera detta, avslutar Helena Richardsson.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se