Det är inte svårt att förstå varför detta är en drömplats att slå sig ner på. Uppe på en liten höjd med utsikt över Falbygdens öppna odlingslandskap. Som hämtat ur en reklamfilm för svensk landsbygd. Det var med den visionen de lämnade Örebro för att flytta hemåt, kontaktade banker och började skissa på hur huset skulle se ut och hur det skulle smälta in i landskapet 

Men än så länge har de bara kommit till en lägenhet inne i Falköping. För när de startade processen med att stycka av marken sade Lantmäteriet att det krävdes dispens från strandskyddet för att få bygglov. 

Något som förvånade hela familjen. 

- Vi kunde ju aldrig drömma om att den där lilla dammen skulle vara ett problem, det var ingen som visste att det ens fanns något strandskydd här, säger Ellen. 

Släktgård i flera generationer

Gården har gått i släkten i flera generationer och omfattar idag cirka 30 hektar utarrenderad åkermark. Men inte heller föräldrarna Hillevi och Benny kände till att det fanns någon sådan restriktion.  

Dammen mäter – när den är som störst ca 700 kvadratmeterDen har ett naturligt tillflöde underifrån, men används idag inte till något - den går inte ens att bada i. 

- Vi har försökt ha både fisk och kräftor i den men det har inte fungerat. Nu är det mest en massa blodiglar där, säger Benny Andersson. 

Att detta lilla vattendrag har strandskydd är en speciell historia som går tillbaka till 1970-talet. När strandskyddet infördes generellt runt allt vatten i hela landet 1975 var det några län som skapade egna undantagEn vanlig definition var att sjöar under ett hektar och vattendrag på maximalt två meter inte fick något strandskydd 

Gamla Skaraborgs län är ett exempel, men principen användes inte konsekvent och det gör att vissa småvatten har strandskydd – andra inte.  

Sökte dispens - fick nej

Ellen och Martin fick därför gå till kommunen för att söka dispens. Men efter att ha betalat avgiften, så fick de avslag eftersom det inte ansågs finnas några särskilda skäl för att få dispens.  

De bytte då strategi och valde ut en annan plats längre bort från dammen och ansökte på nytt. Men även då blev det nej. Motiveringen den gången var att platsen var produktiv åkermark – och denna har ett särskilt starkt skydd i miljöbalken. 

- Lite ironiskt eftersom kommunen släppt fram ett stort köpcentra på prima åkermark inte så långt härifrån, säger Hillevi Andersson besviket. 

Istället fick de uppmaningen att leta upp en plats med dålig åkermark och på tryggt avstånd från både vatten och stenmurar. 

- Men vem vill bygga ett hus på sumpmark? undrar Benny Andersson. 

En möjlighet återstod och det var att gå till Länsstyrelsen med en begäran att ta bort strandskyddet runt den lilla dammen. Denna möjlighet infördes för några år sedan för att öka flexibiliteten i regelverket runt småvatten. 

Detta hjälpte dock inte Ellen och Martin. Länsstyrelsen i Västra Götaland avslog deras begäran och de fick inte ens gehör för sitt alternativa förslag att krympa skyddet från 100 till 80 meter i ena änden för att därigenom möjliggöra husbygget.  

Utöver strandskyddet motiverade myndigheten att såväl dammen som den intilliggande stenmuren omfattas av det generella biotopskyddet – ett särskilt skydd som finns för bland annat sjöar, diken och stenmurar i närheten till jordbruksmark. 

Men enligt Christer Jansson på LRF som jobbar med biotopskydd, så är inte det skyddet tillämpligt här. 

- Biotopskyddet syftar till att skydda vattendraget eller stenmuren från negativ påverkan. Att bygga något 50 eller 80 meter från biotopen kan knappast skada den och då omfattas man inte av regelverket, menar han. 

Motarbetad och maktlös

Länsstyrelsens avslag skulle ha kunnat överklagas till regeringen men då tappade paret orken. Nu har de börjat ge upp hoppet om att kunna förverkliga sin dröm.  

- Jag trodde verkligen inte att det skulle vara så svårt att få bygga något på sin egen mark. Man känner sig maktlös och motarbetad av myndigheterna, de har inte velat hjälpa oss och när vi har velat gå igenom alternativen så de har hävdat att de inte får ge några råd, säger Ellen. 

- De bara hänvisar till en massa paragrafer som man ju inte vet så mycket om. Vi har varit ett stort underläge hela tiden, misströstar Martin. 

Ellens föräldrar är också besvikna. 

- Alla har ju verkligen sett fram emot det här och jag tycker det är så tråkigt att man stoppar dem som vill flytta ut på landsbygden. Det är ju utveckling vi behöver annars blir det bara vi äldre kvar, avslutar Hillevi Andersson. 

 

Erik Evestam 
Äganderättsexpert LRF Västra Sverige