Beslutet är förankrat i LRF centralt och Inledande MBL förhandlingar har genomförts. Annons om tjänsten >>

Nuläge
En förväntad utmaning för företagare är att hantera utebliven arbetskraft men vi kan också förvänta oss utmaningar som sjuk personal, sjuka arbetsledare, att inte kunna nyttja en äldre generation och utmaningar kring verksamheter som avstannar. Vi förstärker därför med personer som är bra lyssnare och som är bra på att leda processer i möten, och i den enskilde företagarens tankar.

Under en period kommer centralt anställd personal att vara en extra resurs regionalt i några tydligt definierade arbetsuppgifter. Vår ambition är att göra de uppgifter vi är satta att göra så väl att den regionala personalen och LRF Västra Götaland förtroendevalda ser arbetet som en del av sitt. Vår förhoppning är att vi tillsammans hittar former att göra det. 

Vägen hit, Nya nätverk, om integration, arbetsledning och effekter av Covid-19
2016 började vi tillsammans med LRFs kommungrupper att sammanföra företagare och förmedlare som en del i LRFs migrationsarbete. Det har sedan fortgått i olika former och sedan 2018 under namnet Nya nätverk.

På kommunal nivå möts LRFs kommungrupper generellt nu av en stark samarbetsvilja från kommunernas arbetsmarknads- och integrationsenheter. Efter att i 160 kommuner landet runt ha sammanfört arbetsförmedlare med våra företagare har våra näringar blivit tydligare hos myndigheten. Vi har nu ett bra stöd genom arbetsförmedlare i ”Mer mat fler jobb”.

I Västra Götaland har Susanna Jordan genom Nya nätverk arbetat tillsammans med 23 kommungrupper. Utöver inbjudningar genom brev och mail har 343 företagare kontaktats för en personlig inbjudan. De 78 företagare som har önskat en personlig uppföljning har fått det.

Nästa steg
Det som kommer att styra vårt fortsatta arbete är vad våra företagare behöver för att kunna leverera när pandemin ändrar spelreglerna. Vad som kommer att ge de bästa effekterna kommer att se olika ut mellan företag, mellan kommuner och mellan regioner. Vi välkomnar därför önskemål och idéer från Västra Götalands medlemmar, förtroendevalda och personal.

Mats Bergling
Verksamhetsansvarig, 073-026 60 22, mats.bergling@lrf.se

Susanna Jordan
Coach i området, 070-626 92 70, susanna.jordan@lrf.se