Johan Sahlström driver Suntetorp Säteri i Skövde. Produktionsinriktningen är mjölkkor, växtodling, skog. På gården finns idag ca 700 mjölkande kor som mjölkas i 12 Lely robotar. Mjölken levereras till Falköpings mejeri och slaktdjuren säljs till Skövde Slakteri. Företaget har ett nära samarbete ihop med Ölanda Säteri dit alla födda tjurkalvar och köttras-korsningar levereras. Korna semineras och ca 20% av semineringarna är köttrasdoser.

Växtodlingen består av ca 670 hektar som är uppdelad på 75% grovfoderproduktion (vall/helsäd) och 25% spannmålsodling.  Suntetorp Säteri har 20 anställda varav en förman på mjölkstallet och en på växtodling-sidan.

Johan Sahlström bedriver också maskinverksamhet som tillverkar, utvecklar, och förmedlar maskiner. Sahlströms grundtanke är att tillverka enkla och lätta maskiner med hög kapacitet, som kräver ett minimum av service.

-Vi utvecklar hela tiden våra maskiner för att klara efterfrågan från ett snabbt föränderligt jordbruk.

Den senaste innovationen som gjorts på gården är ett nybyggt kalvstall.

-Vi har 800 kalvningar om året och behöver ha ett väl dimensionerat maskinellt kalvstall där omgångsuppfödning är möjlig. Renhet, kontinuerlig tvätt, tomtid och foderhygien är oerhört viktig för en god djurhälsa. Kalvstallet är tänkt att inhysa alla kalvar från nyfödda till avvanda upp till ca 4 månaders ålder. Byggnaden rymmer 84 spädkalvar i enkelbox och 288 kalvar i 19 gruppboxar. Max 12 kalvar/gruppbox.

Suntetorp har själva ritat, byggt och gjort en detaljerad förkalkyl. Utöver flexibilitet och möjlighet att expandera har man prioriterat kalvhälsa och möjlighet att minska smittspridning. Det nya kalvstallet började byggas sent 2018 och stod klart för inhysning i oktober 2019.

LRF och nötköttsklubben överlämnade ett fruktträd och diplom samt bjöd på tårta.

Vid pennan Petra Wirtberg.

Petra Wirtberg
Verksamhetsutvecklare, LRF Västra Sverige
petra.wirtberg@lrf.se