Med ett antal rondeller, övergångsställen och oskyddade trafikanter. Detta samtidigt som kommunen planerar att bygga ut verksamhetsområden som kommer att belasta trafikleden än mer. Det är redan trångt menar kommunen.

Kommungruppen i Mariestad genom ordföranden Sofia Broo och ett antal engagerade bönder jobbar med påverkan för att få Trafikverket att presentera en bättre lösning. Kommunen är väl medvetna om problemet och vill få till en bra lösning. Det bästa vore att få en parallellväg längs E20.

Kommungruppen har demonstrationskört två ekipage för att visa Trafikverket orimligheterna, dels ett ensilageekipage och dels en Rapid såmaskin. Sen har ett digitalt möte skett men tyvärr har Trafikverket svårt att inse problemen. Att enstaka gånger ta vägen genom staden funkar. Lantbrukets högsäsong sammanfaller delvis med när det är mycket turister i stan. Det är många typer av transporter som ska passera. Tröska med bogserat skärbord eller spannmålslass är knappast heller lämpligt i stadens trafikmiljö.

Förhoppningsvis har Trafikverket tagit till sig invändningarna och presenterar ett förslag som har möjligt att fungera för lång tid framåt.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se