Inom svenskt lantbruk har redan stora insatser gjorts för att minska miljö- och klimatpåverkan, men det finns ännu högre ambitioner. LRF har antagit egna hållbarhetsmål och det finns förväntningar från kunder, både förädlingsföretag och konsumenter, på att omställningen ska fortsätta till ett fossilfritt lantbruk. Att så många med fötterna i jorden nu visar intresse för att medverka i detta arbete känns väldigt roligt för både de västsvenska lantbrukarna som LRF som varumärke.

Robert Larsson
Regionchef LRF Västra Sverige,
robert.larsson@lrf.se