Den rika variationen är skapad av olika naturgivna förutsättningarna men också av mångfalden av ägare som alla gjort det de själva ansett vara bäst just för deras mark.

Staten tycker ofta att vi borde göra ännu mer för att skydda och bevara. Det är ok så länge vi får betalt för det och tycker att staten erbjuder ett schysst avtal.

Flera av oss har genom åren gjort åtgärder som vi inte fått betalt för, men som vi själva har känt att vi vill göra, det är många efter oss som skall bruka jorden och skogen och då måste vi vara rädda om den värdefulla resursen vi under vår tid som ägare råder över.

Vissa åtgärder har staten ansett varit viktiga och genom exempelvis Landsbygdsprogrammet kunnat sökas stöd för. Vi vet att de åtgärder som man själv varit med och fattat beslut om är de som verkligen blir av. Därför blir jag både arg och ledsen nu när det beslutats om att bidrag till LEVA-samordnarna och våtmarker dragits in på grund av omprioriteringar från regeringen och samarbetspartierna.

Vågar man lita på staten igen när det uppenbart går att ändra på förutsättningarna under en pågående avtalstid. Nästa gång man säger från statens sida att ni behöver göra mer så kommer nog vi vara flera som funderar på vilka löften vi vågar lita på.

Lita på att svenska jord- och skogsbrukare fortsätter att sköta sin mark med omsorg om både människa, djur och miljö det tvivlar jag inte alls på.

Passa på nu i sommar och besök vårt vackra land, det finns fantastiska ställen att uppleva.

Trevlig sommar!

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland,
asofia.karlsson@telia.com