Därför har vi från första september anställt Sandra Wilsson vars huvuduppdrag blir att stimulera lantbrukare till verklig förändring. Sandra kommer att arbeta nära lantbrukarna både enskilt och i grupp, både genom att själv initiera sådana kontakter och genom att använda befintliga mötesplatser.

Sandra blir en viktig förmedlare av kontakter både mellan lantbrukare som ska lära av varandra och mellan lantbrukare och alla de olika utvecklingsinitiativ som finns igångsatta inom området.

Robert Larsson
Regionchef LRF Västra Sverige, robert.larsson@lrf.se

Presentation Sandra Wilsson

Mitt namn är Sandra Wilsson och från första september i år kommer jag påbörja arbetet som samordnare för satsningen Främja hållbart lantbruk i Västra Götaland. Satsningen är en del av omställningen till en klimatsmart region (Klimat 2030) och min förhoppning är att vi tillsammans ska kunna förverkliga ett än mer hållbart lantbruk. 

Själv är jag uppvuxen på en ekologisk mjölkgård utanför Mariestad och har haft med mig hållbarhetsaspekter av lantbruk under lång tid. Det har också gjort mig medveten om de stora utmaningar lantbruksbranschen står inför och möjligheterna som finns. 

Åren 2016-2019 spenderade jag i Göteborg där jag studerade globala och lokala miljöproblem, människans förhållningssätt till dessa samt psykologin bakom. Nu är jag redo att ta mig an hållbarhetsarbetet med er i verkligheten."

Sandra Wilsson
Samordnare för satsningen Främja hållbart lantbruk i Västra Götaland, sandra.wilsson@lrf.se