Den ideella föreningen Ridleder i Tiveden erbjuder ridning på sammanlagt 40 mil. Ridlederna binder samman bygderna Finnerödja, Tived, Granvik, Undenäs och Gårdsjö. Alla markägare längs leden har givit föreningen tillstånd att rida på deras marker och via ett gemensamt bokningssystem försöker föreningen se till att alla entreprenörer längs vägarna får kunder.

I somras var jag Helena Richardsson, regionstyrelsen LRF Västra Götaland, en av dem som provade ridleden.

Under några dagar i juli provade vi Ridleder i Tiveden. Vi startade i Anderstorp, där ridledernas grundare Lena och Arne Gribing berättade om ridledsprojektets historia. En karta ledde oss längs en väg kantad av förfäders ansträngningar i form av höga stenmurar.

Plötsligt bröts tystnaden av rassel i snåren – en flock vildsvin kom rusande tvärs över vägen. Spår av vildsvinens bökande syntes under hela ritten.

Vid kvällstid nådde vi till fram till B&B Fru Gran hos paret Flising. De flyttade från Göteborg för att ta över driften och har haft fullbokat sedan i maj.

Dag två följde vi gräsvägar mellan välskötta gårdar. Guldstjärna för de rena fina vattenhinkarna, så att vi kunde vattna hästarna.

Dag tre sadlade vi för att rida sträckan tillbaka till startpunkten i Anderstorp. Grusvägar och stigar avlöste varandra och sen rakt över en sankmark, men färdvägen var solid och skyltningen bra.

Vi mötte inga andra ryttare och hovspår var knappt märkbara. Projektet verkar inte ha orsakat särskilt stor belastning på lederna. Sverige är ett fantastiskt land med plats för mycket mer.

Helena Richardsson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, stalladam@gmail.com