Vi har haft kontakter med Länsstyrelsen och de säger sig ha läget under kontroll. Det är framförallt i Skaraborg man ser de stora angreppen. Insatser har gjorts bland annat genom fällor, fällning och barkning samt avverkning av hela bestånd.

Kontakt med förvaltaren av reservaten inom Skaraborgsområdet
För att underlätta för berörda markägare att komma i kontakt med förvaltaren av reservaten, kommer här kontaktuppgifter till samordnaren för alla förvaltare inom Skaraborgsområdet: Karin Hante, Länsstyrelsen Västra Götaland, 010-224 52 71 eller karin.hante@lansstyrelsen.se.

Stöd från LRF
Känner du som markägare att du vill ha stöd från LRF i frågan så är du välkommen att kontakta oss:

Per Carlsson
Verksamhetsutvecklare äganderätt och näringspolitik,
LRF Västra Sverige, 070-991 34 31 eller per.carlsson@lrf.se

Martina Philip
Verksamhetsutvecklare äganderätt och näringspolitik,
LRF Västra Sverige, 076-110 05 96 eller martina.philip@lrf.se