Markägarna Per-Olof Johansson och Hans Göransson som har mark angränsande till reservaten tog tidigare i sommar en kontakt med Skogsstyrelsen. Enligt skogsvårdslagen måste man plocka bort angripna träd, men den delen gäller inte i reservaten. De ringde då till LRF för att få hjälp med problemet.

Martina Philip, verksamhetsutvecklare, som jobbar med frågan på LRF Västra Sverige tog då en kontakt med kommunen som förvaltar de aktuella reservaten.

- Kommunen reagerade och tog det genast vidare med Skogssällskapet som sköter förvaltningen. De har varit ute och tittat och ska nu avverka ett bestånd och plocka en del träd i ett annat. Vi tycker att kommunen agerat bra i det här fallet, men man hade ju önskat att de själva reagerat, tidigare i somras, säger Martina.

Markägarna Per-Olof och Hans är nöjda med att kommunen har lyssnat, men även de önskar att myndigheterna hade bättre koll på barkborrarna i sina reservat och att de skulle agerat snabbare.

- Vi vill ju att de är ute och tittar i sin skog så att de kan ta bort angripna träd på en gång, det är ju tråkigt att det ska krävas påstötningar för att få dem att agera, säger Per-Olof.

I reservatet som Länsstyrelsen förvaltar känner markägarna att det är svårare att nå fram.

- Vi som privata skogsägare drabbas av deras nonchalans och eftersom våra marker gränsar till reservaten får vi ju också angrepp på vår skog, vilket innebär ett merarbete (och en ekonomisk förlust) för oss, säger Hans.

- Vi jobbar på i våra kontakter med Länsstyrelsen säger Martina och vi uppmuntrar alla som har problem att höra av sig till oss eller direkt till förvaltarna, för det är verkligen inte okej att detta drabbar de privata skogsägarna.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se