– Det är ett par år sedan idéen föddes. Det var Jacob Hassel, som då satt i styrelsen, som engagerade sig i frågan och tyckte att vi skulle möta barn och berätta om det svenska lantbruket, säger Josefina.

Kommungruppen pratade med politiker och tjänstemän på kommunen och kontakt togs också med sparbanksstiftelsen. Det var många möten som hölls för att ta fram vilken årskurs som var lämplig men också  att det skulle passa med läroplanen.

 – För oss var det viktigt att det passar in så att det blir en positiv upplevelse för barnen och för lärarna. Efter en del diskussioner landade vi i att årskurs fyra skulle vara mest lämpligt, säger Zarah. I Lidköping finns det en stadslantgård som är öppen för allmänheten och för att det skulle bli så smidigt som möjligt beslutade man sig för att det var den lämpligaste platsen att hålla till på.

 – En del har opponerat sig mot att det inte är ett produktionslantbruk och det har de förstås rätt i, men många känner till Lantgården och när barnen kommer hit kommer vi att använda oss av Bonden i skolans material, säger Josefina.

Man har även låtit odla olika grödor som är vanliga på lantbruk och Sven Bengtsson, lantbrukare, kommer att berätta vad som händer på en gård.

 – Vi har jobbat med fyra stationer så eleverna kommer att få se filmer, få en rundtur på gården, gå en tipspromenad men också prova på att mala vete och plocka upp potatis, säger Zarah.

Det är inte bara barnen som kommer att kunna ta del av materialet, en smart-TV har köpts in så att även allmänheten kan ta del av filmer om det svenska lantbruket. Man har också satt upp skyltar som visar vilka grödor som odlas och allmänna skyltar om svenskt lantbruk.

 – Vi har totalt 17 fjärdeklasser i kommunen och tolv av dessa har redan anmält intresse att komma hit. De första klasserna kommer under vecka 37 och sen rullar det på under hösten, avslutar Josefina.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se