LRFs kommungrupp i Mariestad har yttrat sig över vad dom tycker om Trafikverkets förslag om hur långsamtgående trafik ska ta sig igenom tätorten när E20 är ombyggd. Kommunen och LRF är rörande överens.

Kommungruppens skrivelse >>

Lantbrukare missnöjda med planerna för nya E20 – Inslag Radio Skaraborg >>

Kommunen på böndernas sida kring ombyggnaden av E20 -Inslag Radio Skaraborg >>

Tidigare artikel om förbifart Mariestad >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se