Hästnäringen växer från år till år och just i Västra Götaland räknar man med 56 400 hästar. Näringen har en sysselsättning på 2 500 helårs arbeten. Den direkta omsättning är på 4,2 miljarder SEK (varav spel 1,2 miljarder SEK).
Källa: https://hastnaringen-i-siffror.se/

Västra Götalandsregionen anser att hästnäringen ur flera perspektiv är viktig för Västra Sverige. Den knyter an till många viktiga frågor som hållbarhet, turism, jämställdhet, landsbygdsutveckling, stad och land perspektivet, landskapsvård, rekreation och framför allt företagande.

Det är även många aktörer och intressenter inom hästnäringen som under en lång tid uttalat behovet av samordning.

Västra Götalandsregionen tillsammans med LRF är finansiärer av detta arbete att skapa denna plattform för att stimulera till fler företag, bättre lönsamhet och fortsatt utveckling av branschens möjligheter.

Projektets styrgrupp består av Gabriel Skarbäck, Västra Götalandsregionen, Naana Rench, Coompanion Göteborg, Ingrid Guldbrand, Länsstyrelsen, Magnus Fredricsson, SKL och Pernilla Holgersson, Anthesis.

Ett steg i projektets ambition är att starta en Facebooksida för att på ett enkelt och smidigt sätt samla intressenter som vill vara med och utforma nästa steg.

Hur plattformen driftas och finansieras skall formuleras till projektets avslutning i december. Tiden är kort, men med den starka passion som finns i näringen skall vi tillsammans lösa detta.

Gå gärna in och gilla den vår nya Facebook sida >>

Petra Wirtberg
Projektledare Samverkansplattform för hästnäringen i Västra Götaland, petra.wirtberg@lrf.se