Med sig hade de Sandra Wilsson från LRF Västra Sverige som arbetar med satsningen 'Främja hållbart lantbruk' inom Klimat 2030 och Linda Karlsson från Länsstyrelsen VG som arbetar med pollineringsprojekt.

Länsstyrelsen har fått medel för att genomföra egna projekt dels inom deras skyddade områden men också andra områden där det är särskilt prioriterat med insatser. För markägare går det att ansöka om medel inom projektet (senast 1 december 2020) för insatser som främjar den biologiska mångfalden i området. 

Vid frågor kontakta Linda Karlsson eller 010-22 44 590.

Inspelningen från foderbordet hittar du här >>