”Back to basics” – Underhåll dina diken!

- Ibland är det back to basics som gäller i växtodlingen. Först behövs en fungerande dränering, sedan kan du ägna dig åt att hitta optimum i kvävegivan, säger Gustav Hilmér, Äspesäter, på Dalboslätten.

- Normalt har vi god tillgång till vatten här på Dalboslätten, men i våras var det torrt. Då såg vi att på dåligt dränerade fält hade grödan ytliga rötter och led därför mer av torkan. Med en fungerande dränering lockar man ner rötterna på djupet och grödan blir mindre torkkänslig, säger Fredrik Torstensson, Bergs säteri.

För mer information och anmälan, gå in på webbsidan https://www.sv.se/vatten/ eller kontakta närmaste kontor för Vuxenskolan.

Annons studiecirkel ”Aktiv förvaltning och underhåll av enskilda samt samfällda diken” >>