Vad ska jag tänka på när jag vill handla hållbart i affären?

Emilia lämnar tips på hur hon tänker när hon handlar och sedan lagar mat hemma till familjen.

Här kan du se Emilias olika tips >>