Det tog lite tid och krävdes lite övning för att hitta handuppräckning etc, men vi är nöjda med hur vi lyckades genomföra det. Vi var 15-16 personer, vilket inte är så mycket, mindre än normalt. Arbetet inför årsmötet innebar också att vi har fångat upp några ytterligare e-postadresser och telefonnummer till våra medlemmar så att fler nås av vår information.  

Vi i styrelsen hade testkört Teamslänken innan och vi öppnade mötet redan en halvtimme innan mötet så att alla kunde komma in och känna sig redo innan mötet började.

Åsa Hill en av LRFs jurister på riks medverkade och gav ett uppskattat föredrag innan årsmötet. Bra tillfälle att på ett enkelt och effektivt sätt höra vad experterna bland personal/styrelse har för budskap.

Mötesordningen blev som sådan att valberedningen gavs ordet och presenterade sina förslag, varefter mötesordförande frågade efter fler förslag (blev inga). Sedan "- Ni har hört förslaget, någon däremot?" Fungerade bra tycker jag, eftersom vi hade testat så att alla fick upp sina händer. Krävdes i något fall ett telefonsamtal också, men till sist var alla med.

Är det någon avdelning som känner sig orolig inför årsmötet så kan jag Sofia Kämpe (och säkert fler med mig) delta från regionstyrelsen (eller varför inte någon ur personalen, som är mycket väl bekanta med Teams) och om så önskas också sitta som mötesordförande alternativt hjälpa er vid ett testmöte.

Lycka till med era årsmöten!

Sofia Kämpe
Ordförande för LRF i Karlsborg samt styrelseledamot LRF Västra Götaland, kampe.sofia@gmail.com