Delar av styrelsen, presidiet, valberedning och en av de nya styrelseledamöterna samlades och höll årsmötet digitalt med totalt 20 medverkade, varav de flesta digitalt.

Emma-Klara Torhem och Oskar Kaspersson valde att sluta i styrelsen och Elin Sandblom, August Sandberg, Niklas Åsbogård och Anna  Markusson valdes in. Hanna Fredholm avgick som ordförande men är kvar i styrelsen och lämnade över ordförandeskapet till Malin Larsson. Så nu är det totalt nio ledamöter i styrelsen.

I valberedningen tackade Linus Nilsson och Elin Hedborg Pettersson för sig och Filip Nilsson och Oskar Kaspersson valdes in tillsammans med Amanda Zetterberg i valberedningen.

Jesper Englund fick priset som årets medlem. Han har bl a tagit över en gård där det inte har varit generationsväxling.

Elisabeth Hidén (ordförande för LRF ungdomen riks) var med digitalt och berättade om deras styrelsearbete under året och vill gärna ha input i hur samverkan mellan riks och regionen kan bli ännu bättre.

Styrelsen visade ett bildspel om viktiga händelser under året.

Inga motioner kom in denna gång och många inplanerade aktiviteter som inte blivit av detta år, i pandemins tecken, hoppas styrelsen ska komma in under verksamhetsåret 2021.

Presidiet skötte sig klanderfritt under kvällen och blev också avtackade tillsammans med ovanstående.

Styrelsen ser framemot det kommande året!

Jenny Dannegren
Ansvarig för LRF Ungdomen inom LRF Västra Sverige, jennie.dannegren@lrf.se