Styrelse, presidiet och valberedningen träffades på Scandic Swania i Trollhättan där vi fick en bit Corona-anpassad mat.

Mötet kom igång bra efter lite teknikstrul. Adam Gruvæus valdes till ordförande för mötet och Mathilda Ólafsdóttir till sekreterare.

Årsmötesförhandlingarna gick strålande, vi fick en ny styrelseledamot, Oskar Reineling från Mellerud.

Efter mötesförhandlingarna gästade Simon Wancke från LRF Ungdomen riks. Då diskuterades LRF Ungdomens framtid, Ceja (unga lantbrukare i Europa) samt Cap-frågor. Trotts att det inte var något rekord i antal deltagare under mötet så hade vi väldigt bra diskussioner med högt till tak.

Patrik Larsson
Ordförande LRF Ungdomen Väst, Patriklarsson_92@hotmail.com