Ansökan om koncession, tillstånd, skickades in i juni 2016. Det har varit sparsamt med information på bolagets hemsida, men man har inte dragit sig för att stämpla träd och göra markundersökningar.

Nu i slutet på november kom besked att Länsstyrelsen i Västra Götaland sagt nej till dragning genom Bredfjället – Väktorområdet av miljöskäl.

De nya planerna är en luftledning mellan Stenkullen och Ingelkärr i Ale. En sträcka på cirka två mil. Med andra ord idealiskt för kabel. Växelströmskabel eftersom det är mellan två stationer så ingen omformarstation för likström behövs.

Intressant att är Länsstyrelsen reagerar när det gäller luftledningar i områden som räknas som skyddade men den skog som ska ge virke, energi och kläder bryr sig inte Länsstyrelsen om.

Det hade varit härligt om Länsstyrelsen aktivt påverkat för modern teknik som sparar jord och skog.

Sen planerar man en ny förbindelse mellan Igelkärr och Skogssäter. Hur man tänker sig med samråd och information lär ge sig.

Nytt om Ingelkärr - Stenkullen >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se