Vi var 23 personer som vandrade genom både bokskog och granskog. Markägaren Lennart Krüger berättade om det rationella skogsbruk som påbörjats när hans farfar köpte gården 1926 och som han fortsätter att bedriva.

Lennart berättade vidare att han 1997 hade anlitat Skogsvårdsstyrelsen för rådgivning och att myndigheten sedan lagt fram förslag om att inrätta ett naturreservat om minst 50 hektar bokskog. Motiveringen var förekomsten av en sällsynt lav som påvisats på ett enstaka träd. Lennart ville inte att det skulle inrättas något naturreservat och därefter följde en tioårig process. Enligt Lennart registrerades ett naturreservat 2002 utan hans medgivande och till slut avslutades processen 2007 med att Skogsstyrelsen betalade ersättning för naturreservatet vars slutliga omfattning blev 22 hektar. Någon skötsel av naturreservaten har inte skett sedan dess.

Det blev en härlig vandring i behagligt väder genom Gullbringas bokskogar och dess naturvärden. Vi fick se kontrasten mellan naturreservatet där träden står ganska tätt, och den bokskog som sköts som produktionsskog med naturlig föryngring. Efter vandringen bjöd Hålta Skogsvårdsförening på en skoglig lunch till deltagarna som njöt av att träffas och samtala utomhus med liten risk för smittspridning. Till kaffet gavs aktuell information om LRFs skogliga arbete i Västra Götaland.

Martin Gustavsson
Ansvarig för skogsfrågor i regionstyrelsen för LRF Västra Götaland,
mghg00@gmail.com