Vi tog oss ett snack med Agnes Smedberg som jobbar på LRFs juridiska vägledning.

Vad är fardagen?
Fardagen inträffar den 14 mars och är ofta förknippat med att det är då ett arrendeavtal löper ut eller förnyas. Många arrendeavtal sägs därför upp eller förhandlas om i anslutning till detta datum. Historiskt sett var det dagen då bönderna lämnade sitt tidigare arrendeställe för ett nytt, lagom till dess att vårbruket började.

Vad behöver man tänka på vid arrende?
Det viktigaste att tänka på är att avtal om jordbruksarrenden (men även bostads-, anläggningsarrenden) måste vara skriftliga för att vara giltiga. Det finns en hel del tvingande regler att ha koll på. Exempelvis har arrendatorn ett starkt besittningsskydd för bostadsarrenden och gårdsarrenden, men även sidoarrenden som är längre än ett år. Det innebär att arrendatorn som utgångspunkt har rätt till förlängning av avtalet, förutom under vissa omständigheter som också kan vara bra för parterna att känna till. Vidare finns det regler om skyldigheter för parterna såsom underhållsskyldighet och byggnadsplikt. LRF har nyligen sett över och uppdaterat sina jordbruksarrendemallar så förslagsvis kan ni som är företagarmedlemmar använda er av dem. Avtalsmallarna hittar du här: Arrendeavtal - LRF

Var vänder man sig om man har frågor kring arrende?
Du som är företagarmedlem kan ställa frågor om arrende- och nyttjanderätter till Juridisk vägledning - LRF. Hit kan du även ställa andra juridiska frågor kopplat till din näringsverksamhet.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se