Inte minst för de oskyddade trafikanternas skull. Lantbrukarna i bygden är positiva till förbättringen. Men då vill de att dagens väg tas bort för att det ska bli fungerande skiften i dalgången. Det finns ju en järnväg som också delar fälten.

Om Trafikverket tar till sig synpunkterna kan det bli riktigt bra.

Marks kommungrupp har tillskrivit Trafikverket, Kommunstyrelsen Mark och Länsstyrelsen Västra Götaland i frångan. 

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se