- Vi har inriktat oss på att medlemmarna och de lokalt förtroendevalda ska gå in och titta på sina vattendrag i VISS och vad det skulle innebära för dem, nu har vi tänkt att vi tar detta ytterligare ett steg och vi kommer därför att bistå med material där man får konkreta handfasta tips på vad som kan vara bra att tänka på när man ska påverka sin kommun men också hur man kan skriva sina remissvar säger Kajsa.

För även om LRFs kommungrupper skickar in egna remissvar så kommer också kommunerna att skicka in sina till Vattenmyndigheten.

- Här är det jätteviktigt att kommungrupperna delar med sig av sin kunskap till sina kommunpolitiker och kommuntjänstemän så att de i sin tur kan skicka in ett väl underbyggt remissvar, säger Kajsa.

Planen är att informera och stötta medlemmar, lokalavdelningar, kommungrupper och LRFs representanter i olika vattenråd för att de ska kunna lämna många och bra remissvar under samrådsperioden!

Christer, Erik och Kajsa finns också tillgängliga för kommungrupperna om man vill samla politiker eller tjänstemän inom kommunen för att få mer information om specifika kommuner eller vattendrag.

Totalt har ca 500 medlemmar politiker och kommuntjänstemän deltagit på LRFs Västra Sveriges informationsmöten hittills under våren.

Kontaktuppgifter:
Christer Jansson, christer.jansson@lrf.se eller 010-184 42 21
Kajsa Edbom, Kajsa.Edbom@lrf.se eller 0730-24 20 18
Erik Evestam, erik.evestam@lrf.se eller 010-184 42 50

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se