Ett 30-tal medlemmar deltog under kvällen. Kommunpolis Torbjörn Walthersson presenterade sig och polisens arbete i Skaraborg.

Som kommunpolis har Torbjörn kontakt med kommunen i ett nätverk som heter VEST ”Vara Effektiv samordning för trygghet”. I detta nätverk ingår allt från kommunens olika förvaltningar till fastighetsägare, köpmannaförening och vaktbolag. Detta upplevde Torbjörn som ett bra sätt att få ”verkstad” i det lokala samverkansarbetet. Vidare berättade han att stöld är det vanligaste brotten i vårt område och att det i västra Skaraborg i dagsläget finns 120 poliser.

Årsmötet leddes av Erik Brink där sedvanliga årsmötesförhandlingar avhandlades. Verksamhetsåret har, trots Coronapandemin varit aktivt. Kommungruppen har deltagit i flera möten med kommunen bl a i näringslivsrådet, kommunens nya miljöstrategi och livsmedelsstrategi. En uppskattad fältvandring på temat ” Tre steg mot tio ton – och ett renare vatten” genomfördes i oktober. Där fick vi den glada nyheten att våra vattendrag har blivit renare de sista åren. Det har även startats upp en Biogasgrupp som nu arbetar vidare med en förstudie.

Vår uppskattade ordförande Mikaela Jardstedt avtackades och fick ett presentkort till Varas butiker.

Karin Velander
Styrelseledamot Vara kommungrupp, karin@branneberg.se