När jag slog klubban i bordet och öppnade årets stämma var det på dagen 10 år sedan LRF Västra Götaland bildades.

Mycket i samhället har saktat in eller helt stannat av på grund av pandemin. Då känns det extra skönt att vara en del av en näring och en organisation där vi inte ser sådana inbromsningar.

Tvärtom, många i de gröna näringarna beskriver förra året som ett bra år. Vädret var med oss och hyfsade priser på det vi producerar, som grisproducent sträcker jag mig till och med så långt som att säga att förra året fick vi bra betalt för grisarna.

LRF står inte still, ett fantastiskt bevis fick vi förra veckan när Essunga och Grästorps kommunalråd höll presskonferens och berättade som första kommuner i landet att de kommer begära överprövning av förslaget till åtgärdsplan för vattendirektivet. Som motivering till varför de gör det nämner de bland annat att LRF uppmärksammat dem på förslaget samt försett dem med bra argument. 

Det är ännu inte för sent att svara på remissen, det går bra ändå fram till 30 april. Gå in på VISS och kolla statusen för vattnen i din hembygd. På många ställen är underlaget felaktigt och därför också förslagen på åtgärder, samla ihop grannar, lokalavdelningen eller kommungruppen och gå igenom det tillsammans och se till att lämna synpunkter.

Nu ser vi fram emot många år tillsammans i vår organisation som aldrig står still utan oförtrutet jobbar vidare för sina medlemmar. 

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland, sofia.karlsson@lrf.se