LRFs jurister Agnes Smedberg och Kajsa Thomsson var med och berättade om hur man som företagarmedlem kan använda sig av den juridiska vägledningen och vilka olika frågor det kan röra sig om då företagare inom det gröna näringslivet kan komma i kontakt med många juridiska frågor kopplat till sin verksamhet.

Erik Evestam, äganderättsexpert på LRF, var med och berättade om strandskyddet och utredningen samt hur det ser ut i våra regioner och hur LRF jobbar med frågorna på riksnivå samt regionalt.

Under webbinariet kom det upp en del frågor från deltagarna som Kajsa, Agnes och Erik kunde besvara direkt.

Nästa "Efter lunch-webbinarie” handlar om enskilda vägar och är fredagen den 16 april och då är ni välkomna att anmäla er och lyssna på Christer Ångström, från Riksförbundet Enskilda vägar (REV) samt Jenny Nilsson, verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige. För anmälan klicka här!

Jennie Dannegren
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, jennie.dannegren@lrf.se