Detta webbinarie blev först ut av några ”Efter lunch” webbinarier som vi tänker köra på fredagar mellan kl 13.00-14.00. Fredagen den 5 mars samlades 100 intresserade på Teams för att medverka på webbinariet "Arrende - möjlighet och risk".

Temat för detta webbinarie var självklart då Fardagen som inträffar den 14 mars och är ofta förknippat med att det är då ett arrendeavtal löper ut eller förnyas. Många arrendeavtal sägs därför upp eller förhandlas om i anslutning till detta datum. Historiskt sett var det dagen då bönderna lämnade sitt tidigare arrendeställe för ett nytt, lagom till dess att vårbruket började.

Sven Callenberg (ledamot i Västra Götalands regionstyrelse och sitter med i arrendenämnden), samt Jan Landström (verksamhetsutvecklare LRF och tidigare arrendeombudsman) gick igenom vad man bör tänka på vid arrendeavtal och vilka möjligheter och risker som finns knutet till det.

Webbiniariet varvades med info och frågor från medverkande. Många intressanta frågor ställdes och besvarades och för de som kom på frågor i efterhand fick uppgifter för att ställa dessa till Sven och Jan.

Vi tackar för all input vi fick i utvärderingen på saker som kan bli bättre samt ämnen som ni vill höra mer om framåt.

Jennie Dannegren
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, jennie.dannegren@lrf.se