- Det vi saknar är ordentliga underlag, samt vilka konsekvenser förslaget ger. Bara i Grästorp rör det sig om 480 miljoner kronor, varav 150 miljoner kommer att ligga på åtgärder i lantbruket. Man pratar hela tiden om någon annans pengar, säger Kent Larsson som är kommunalråd i Grästorp.

Essungas kommunalråd Daniel Andersson har lyft frågan i Kommunalförbundet i Skaraborg och han jobbar nu för att Kommunalförbundet ska lyfta frågan i regionen.

LRFs kommungrupper agerade

- Alla är överens om att vi ska ha ett bra vatten, men man måste ställa kostnaden i förhållande till miljönyttan och här tycker vi att underlaget brister. Bland annat föreslås strukturkalkning på jordar där detta inte ger någon miljönytta, säger Daniel.

- LRFs kommungrupper i Essunga och Grästorp gjorde oss uppmärksamma, annars hade detta kunnat segla under radarn, men de försåg oss med ett väldigt bra underlag, säger Kent Larsson.

Konkurrenskraften är något som båda kommunalråden lyfter.

- Det är oerhört viktigt att vi behåller vår konkurrenskraft gentemot övriga EU-länder. I Finland har man finansieringen klar, medan den här i Sverige är väldigt oklar. Man pratar om olika stödsystem men det kommer att innebära att den enskilda företagaren kommer att få gå in med egna medel säger Kent.

"Blir dyrt för oss markägare"

Carolin Larsson på Främmestad Egendom konstaterar att det blir dyrt för henne som markägare om förslaget blir verklighet.

- Det är tur att det finns folk som har koll på de här frågorna säger hon.

I dag har Essunga kommun tagit beslutet att begära en överprövning och den 14 april kommer Grästorps kommun att ta beslut om att begära överprövning till regeringen.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se