Förra veckan ordnade Göteborgs kommungrupp ett digitalt möte öppet för alla medlemmar för att lyssna till kommunstyrelsens ledamot Emmyly Bönfors med temat - Göteborgs nya omorganisations betydelse för jordbruk och arrenden.

Deltagarna fick veta att beslutet klubbats i kommunfullmäktige samma dag som gäller att staden ska låta jordbrukare själva äga marken i större utsträckning än idag. Exakt hur är inte helt klart, men grundbulten vid försäljning är att inte ändra ändamålet.

Fastighetskontoret har fått uppdraget att se över detta. Vi som arrenderar av staden sedan många år tillbaka ser fram emot en större rådighet över byggnader och mark. Nu kan den våta filt som vilat över utvecklingen av verksamheten i de gröna näringarna äntligen lyftas av. Varmt tack för det till duktiga politiker!

Därefter lyssnade vi alla till LRFs expert Christer Jansson som berättade för oss om Vattendirektivets utmaningar. Såklart vi alla vill ha rent vatten, men ambitionen är hög och för enskilda individer kan förslagen bli kostsamma. Det är därför viktigt att kontrollera i Viss hur det ser ut i din hembygd, samt lämna synpunkter om du anser att något är felaktigt.   

Helena Richardsson
Ordförande LRFs kommungrupp i Göteborg, stalladam@gmail.com