LRF som organisation har deltagit under hela processen. Detta är ett intrång som kraftigt berör ett antal medlemmar som är yrkesverksamma lantbrukare, arrendatorer och markägare som blir kraftigt berörda av Ellevios val av teknik. Medlemskåren har varit tydlig på att de inte är avoga till säkra elförbindelser men däremot till teknikvalet.

LRF Tanums skrivelse ang Koncessionsansökan för 44 kV, (52 kV) Grebbestad – Fjällbacka, Tanums kommun, Dnr. 2019-102655 >>

Tanums kommun är mycket tydlig på att de inte vill ha någon ny luftledning. Yttrandet är välformulerat och sakligt. Kommunstyrelsen var enig och antog tjänsteskrivelsen.

Kommunens yttrande >>

LRF instämmer till fullo. Det är ett styrkebesked att kommunledningen så starkt står på landsbygdens sida. Långsiktiga och bra relationer mellan LRFs kommungrupp och kommunen är en bidragande faktor till detta för de gröna näringarna positiva yttrande.

Nu ska Energimarknadsinspektionen besluta. Men det lär oavsett utslag bli överklagat.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se