Det huvudsakliga syftet är att möta det behov av arbetskraft som finns bland företagare i det gröna näringslivet genom att ta till vara på nyanländas erfarenheter, kunskaper och drivkrafter.

Vid ett Nya Nätverks möte i Åmål berättar Lotta Bäckberg som är en länk mellan företagarna inom jord- och skogsbruket, arbetsmarknadsenheten på kommunen och Arbetsförmedlingen att det finns intresse från alla parter att gå vidare för att hitta samarbetsformer.

Från IN Åmål som är ett integrationsprojekt, berättade Kari Charles-Harris att målet är att höja kompetensnivån hos arbetssökande utifrån arbetsgivarens behov och arbetssökandens möjligheter.

LRFs lokalavdelning bjöd in till ett gårdsbesök hos Lars-Erik Larsson som har köttdjur och skog. Lars-Erik har 10 anställda varav två är utrikesfödda.

Ahmed Jaber kommer från Palestina, där han jobbat som polis. – Han berättar att han kom till Sverige för 20 månader sedan och trivs bra, vidare säger han att han gärna vill ha jobb inom skogen eller med maskiner.

Gustav Bäckström som driver en mjölkgård med 800 djur inklusive ungdjur säger han kan behöva en person som Ahmed eller Mahmoud Alhindi som jobbat som mekaniker i sitt hemland.
– Det är viktigt att de pratar svenska på gården, hittar i omgivningarna och har lätt för att arbeta i team, säger Gustav.

Johan Larsson, LRFs lokalavdelningsordförande i Åmål, driver en gård med dikor och skog. Han fick ett gott intryck av Alaa Shikh Taleb som är snickare och målare samt Abdilaahi Ahmed som är bilmekaniker och uppvuxen på en gård med får och nötkreatur.
– De är välkomna ut till min gård för att prata vidare och prova på, säger han.

Lotta Bäckberg
Företagarcoach Nya Nätverk, lotta.backberg@lrf.se