I förra veckan  meddelades att regionstyrelsen har fattat beslut avseende pris och stipendium ur Per Lindekrantz fond för främjande av kulturlivet på landsbygden i Västra Götalands län, och att vilka som blir årets mottagare kommer offentliggöras i samband med regionstämman.

Nicolas Krizan som var en av förra årets prismottagare har skickat en hälsning till LRF Västra Götaland.

Läs Nicolas Krizans hälsning här >>

Martin Gustavsson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland och ansvarig för de gröna näringarnas och landsbygdens kulturfrågor i regionstyrelsen, martin.gustavsson@lrf.se