Nu är det sista chansen att lämna synpunkter på förslaget till nytt vattenskyddsområdet för Göta älv. Om du är berörd kan du se på kartan som finns på www.gavso.se.

LRF Västra Götaland tycker det är viktigt att berörda sakägare svarar på remissen. Vi har därför gjort en mall som kan användas på det sätt du önskar. Använd hela eller delar eller gör ett eget yttrande.

Här hittar du mallen för att svara på remissen >>

Ditt yttrande ska skickas till vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se