Christer Ångström från Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) och regionansvarig Väst, var med som gästföreläsare och berättade om hur de arbetar med aktuella frågor på Riksförbundet. Kortare bildspel varvades denna gång med intressanta frågor från deltagarna och detta är ett ämne som berör många och det kom upp flera exempel på olika situationer som togs upp och besvarades under webbinariet.

Jenny Nilsson, verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, som jobbar med dessa infrastruktursfrågor, var med och berättade om hur det ser ut i våra regioner och hur LRF jobbar med detta regionalt.

Senaste bakgrund i vad som gjorts i frågan mellan REV och LRF är att under hösten gjorde LRF tillsammans med REV en framställan till Trafikverket. LRF har tillsammans med REV lyft fram viktiga frågor till Trafikverket inför deras underlag för kommande infrastrukturplanering som myndigheten har fått uppdrag av regeringen att ta fram. REV lyfter fram viktiga frågor som rör enskild väghållning och tillsammans med LRF har riksförbundet skapat en bra plattform att lyfta fram vårt budskap. Ämnet är högaktuellt och har fått förslag på detta ämne från förtroendevalda och medlemmar att lyfta. 

Detta är ett ämne som vi skulle kunna haft en heldagskonferens om och för de som inte hann ställa sin fråga till Christer eller Jenny så fick alla anmälda ut kontaktuppgifter och vidare information. Har ni frågor om enskilda vägar så är ni välkomna att ställa dessa till Jenny Nilsson

Håll koll på kalendariet och på nyhetsbreven för fler webbinarier kommer i vår, välkomna med er anmälan! 

Jennie Dannegren
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, jennie.dannegren@lrf.se