- Den är en del i ett leaderprojekt som vi varit delaktiga i säger Johan Christensson på Klev.

Gödningen är ren biogödsel som är grovsilad och detta är ett sätt att göra en konsumentnära produkt.

- Vi bedriver ju idag en gårdsbutik och detta är ju ytterligare en produkt, säger Johan.

Biogödseln säljs dunkvis och om man inte har egen dunk med sig så kan man köpa en på Klev.

- Vår produkt kanske blir något tyngre än de man köper i affären, men vi har ett tydligt ursprung på vår produkt, vilket är svårare att hitta på andra konsumentnära gödselprodukter, avslutar Johan.

Info om Mäster Bengts Växtnäring >>

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se