LRF delar varje år ut pengar ur Per Lindekrantz fond till personer och organisationer som främjar kulturlivet på landsbygden i Västra Götaland. I år har LRF valt att dela ut priset till fler stipendiater.

Vi tycker att det är viktigt att kulturen på landsbygden inte glöms bort utan vi vill uppmuntra till mer kultur, speciellt i tider som dessa, vi har därför valt att ge stipendiet till fler mottagare i år än vad vi vanligtvis gör.

I går åkte LRF Västra Götalands kulturkommitté, dvs undertecknad Martin Gustavson och Hans Gradén till Hermans lada för att överlämna diplom till Ann och Anders.

Inslag från Radio Sjuhärad - Lisa Nilsson spelar på prisad loge i Dalum >>

Martin Gustavsson
Vice ordförande LRF Västra Götaland och ansvarig för de gröna näringarnas och landsbygdens kulturfrågor i regionstyrelsen, martin.gustavsson@lrf.se