Hej,

Att våra företagarmedlemmar, och de som driver verksamhet i de gröna näringarna, känner framtidstro är viktigt för att vi ska ha ett stabilt men också växande grönt näringsliv. Det är också helt nödvändigt för att målen om ökad livsmedelsproduktion och ökad produktion och ökat värde på svensk skogsråvara ska kunna infrias. Därför känns det mycket bra att vi i LRF sedan 2018 investerat i Managementprogrammet för de Gröna näringarna, MPG, som är en kvalificerad och skräddarsydd managementutbildning för företagare i de gröna näringarna. Utbildningen ges av Handelshögskolan i Stockholm och får mycket högt betyg av de 46 företagare som hittills gått programmet med ett betygssnitt om 9,3 av 10 möjliga.

Långivare och investerare ställer allt högre krav på den som söker finansiering för att kunna utveckla sin verksamhet, eller kanske starta verksamhet i vår näring. Att som företagare förstå och bemästra områden som affärsutveckling, ekonomisk styrning och ledarskap blir allt viktigare för att kunna driva och utveckla ett lönsamt och framgångsrikt företag. Det är för att ge fler möjlighet att få den kunskapen, och utveckla de färdigheterna, som vi från LRF varit med och tagit initiativ till den här satsningen, som i ett första skede omfattar tre kursomgångar.

Managementprogrammet bidrar med mycket nytta, inte minst att rusta de företagare som söker finansiering för att kunna utveckla sin verksamhet. Flera deltagare som gått programmet vittnar om att de efter utbildningen har fattat beslut om att göra konkreta förändringar i sitt företag. Samtidigt har de fått och skapat nya nätverk med kollegor där de även efter utbildningen kan diskutera frågor som t.ex. rör affärsutveckling och olika framtidsfrågor.

I höst kommer den tredje omgången av programmet genomföras, och nu är det dags att söka till den nya omgången. För att en omgång ska kunna genomföras krävs att tillräckligt många intresserade deltagare anmält sig. Kanske står du inför en investering, kanske är du på väg att ta över ett företag eller kanske behöver du förbereda ditt företag för ett ägarskifte.

Utbildningen är öppen även för den som inte är medlem i LRF, men tack vare medfinansiering från oss i LRF, Gröna Arbetsgivare, Lantmännen och Länsförsäkringar betalar den som är företagarmedlem i LRF endast 50 % av utbildningens ordinarie pris.

Har du frågor om programmet kan du vända dig direkt till Susanne Lundgren, som är ansvarig för programmet på LRF, på tel 010-184 45 19.

Vill du läsa mer om programmet kan du göra det här. Och är du nyfiken på vad tidigare deltagare säger om vad programmet betytt för de, kan du lyssna på det här; Anna Decker och Lennart Bengtsson eller läsa en artikel om programmet  i Land Lantbruk.

Allt gott,

Anna Karin Hatt
VD och koncernchef LRF