Nu är det andra avsnittet av "På lantbrukets hållbarhetsfront" publicerat och du kan läsa mer samt lyssna här >>

Den här gången dyker vi lite djupare ner i fossilfria färdplaner tillsammans med Jenny Näslund (LRF) och Sofie Quant (Drivkraft Sverige).

God lyssning!

Sandra Wilsson
Samordnare för ”Främja hållbart lantbruk" inom Klimat 2030 – Västra Götaland, sandra.wilsson@lrf.se