Eftersom det är vårtider och lantbruket har påbörjat förberedelser angående vårbruk, finns risk för fortsatta stölder av GPS-utrustning och annan dyrbar utrustning från lantbruksmaskiner.

Ann Rönnäng, regional brottsförebyggande samordnare hos Polisen i Göteborg, reder ut begreppen

- Tillvägagångssättet är att gärningspersonerna bryter sig in i exempelvis en traktors hytt antingen genom att bryta upp låset eller dörren. I vissa fall förekommer inga skador på dörrar. Vissa traktorer kan öppnas med nyckel tillhörande annan traktor av samma märke/modell, som en universalnyckel.

Gärningspersonerna demonterar GPS och displayer mm inifrån hytten samt antenner från traktorns tak. För att ta sig upp på taket klättrar gärningspersonerna på traktorn, säger Ann.

Vanligen lämnas tillbehör till utrustningen, såsom muttrar och hållare, kvar i traktorn. Vanligen klipps kablar till utrusningen på ett snyggt/omsorgsfullt vis, vilket kan medföra att gärningspersonerna behövt avlägsna handskar för att få ett bra grepp om de små kablarna.

- Det finns risk att denna typ av brottslighet fortsätter och det blir viktigt att försöka försvåra dessa brott. Det skulle kunna försvåras genom att arbetsfordon ställs på upplyst uppställningsområde, om möjligt med kameraövervakning. Om man har plats för förvaring inne i låst, om möjligt även larmad lada/maskinhall är det också bra.

Larmutrustning med ljud och kanske även ljus på traktorer och andra lantbruksmaskiner skulle sannolikt vara brottsförebyggande till viss del, men är kanske svårare att lösa, säger Ann.

Polisen uppmanar nu till att hålla utkik efter personer och bilar som vanligtvis inte rör sig i området. Vidare skulle grannsamverkan mellan närboende kunna vara brottsförebyggande i vissa avseenden genom att man kan ha uppsikt på varandras egendom.

Tips:

  • Lås in så mycket som möjligt
  • Vid pågående brott ring Polisen
  • Prata med dina grannar

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se