Här kan du lämna synpunkter – Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027 >>

LRF erbjuder också ”hands on möten” via Teams för att tillsammans hjälpas åt att svara på remissen. Sista chansen är tisdagen den 20 april kl 19.00. Anmälan görs här >>

Varmt lycka till med skrivandet!

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare vattenfrågor LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se