- Vi har inte haft några större bekymmer med rådjur eller älg tidigare men när viltstammarna nu har ökat och vi fått in dovhjort, mufflonfår och vildsvin förutom rådjuren och älgen så gör det att fler djur konkurrerar om samma foder och gröda.

På Klev har man därför ställt upp ”burar” av armeringsjärn som gör att man får en kontrollruta på fältet så man får svart på vitt om hur stora skadorna faktiskt är.  

- Vi har totalt 7 burar på gården på olika fält och ska man vara krass skulle de flesta av dem varit uppställda redan i höstas, det hade varit intressant se, men nu kör vi på säger Johan.

Burarna har de byggt själva och de har placerat ut dem på olika fält med olika grödor. Burarna är ca 1-1,5 kvadratmeter stora.

- Jag tror att vi kommer att behöva flytta på dem också för att se hur de vilda betar, för det hänger ju en del på i vilket stadie grödan är. En del fält går kanske inte djuren på förrän strax innan skörd och i andra precis när grödan kommit upp.

Klevs gård har sin jakt utarrenderad och man har skriftliga jakträttsavtal upprättade med sina jägare.

- Det är helt klart en avvägning vilka krav man kan ställa på sina jägare men vi behöver ju skydda våra grödor och ha ett långsiktigt samarbete med dem.

Just på det fält där vi står har det varit ekologisk raps men den är totalförstörd på grund av betesskadorna.

- Den ekologiska höstrapsen är en bra gröda här, men det gäller ju att kunna skörda något annars är det ju en förlustaffär, detta fält är ju katastrof så här får vi börja om från början och välja en annan gröda, säger Johan. 

Johan tycker att markägarna och arrendatorerna behöver engagera sig mycket mer i viltfrågorna.

- Vi kan inte släppa det till jägarna, vi behöver ha en plan och vidta åtgärder för att få ner betesskadorna och framför allt behöver vi hantera det totala vilttrycket, detta behöver ske både på statlig men också regional nivå, säger Johan.

- Länsstyrelsen måste sätta ner foten och diskutera hur vilttrycket påverkar livsmedelsstrategin, dessutom blir det orättvist beroende på vilket jakt- och vilttryck man har i olika områden, avslutar Johan.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se