Avdelningen kommer nu att tävla om Årets lokalavdelning i Sverige.

Motivering

Med ett inspirerande ledarskap i en styrelse med låg medelålder med LRF-mått mätt har lokalavdelningen på Orust byggt ett lag som genomför en meningsfull verksamhet på ett enkelt sätt samtidigt som alla har roligt tillsammans när man gör det och där alla därför verkligen bidrar till verksamheten med nya idéer och ansvar för genomförandet. Avdelningen skapar stor variation i utbud för medlemmar, även i pandemitid, som gör att varje medlem känner sig sedd och bekräftad och glad att tillhöra Orust LRF.

Lokalavdelningens arbete

Kraftfulla och starka företagare. 2021 års lokalavdelning har bidragit till att utveckla sina medlemmars företag inom det gröna näringslivet samt inspirerat den enskilda medlemmen till att förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och livskvalitet.

Kontaktuppgifter till Orust lokalavdelning >>

Artikel om bygdens kraft

Orust LRF-avdelning initierade under 2020 denna nyhetsartikel i Bohuslänningen för att visa på kraften och dynamiken i bygdens gröna näringsliv där LRF är en viktig del i motorn.

Bygdequiz i pandemitid

Avdelningen har genomfört två väldigt uppskattade pandemiaktiviteter i form av QUIZ-rundor med valfritt fordon för att bygga kunskap om bygden och dess företagare samtidigt som hela familjen stimuleras att ha roligt tillsammans. Exempel >>

Anders på Orust driver opinionen för klimatsmart konsumtion i kommunens matsalar

Anders Halleröd, ledamot i Orust LRFs avdelningsstyrelse, skrev i början på november ett digitalt förslag till kommunstyrelsen som alla folkbokförda i kommunen över 15 år kunnat rösta på via BankID och om det får fler än 25 röster ska kommunstyrelsen ta upp ärendet. Anders förslag fick nästan 200 röster och gick upp i topp bland alla 31 förslag som kom in första månaden på kommunens hemsida.

Bakgrunden till Anders förslag är att kostenheten i kommunen propagerar starkt för att äta kött är osmart, ett budskap de fört in i bland annat kommunens matsalar. Bakgrunden till deras propaganda är ett material från det skattefinansierade Skolmatsakademin i Västra Götalandsregionen.

Anders skriver i sitt förslag bl a detta ”enligt skolmatsakademin är kossan och dess produkter osmarta klimatval. Växter, djur och människor ingår alla i kolets kretslopp där växterna tar upp koldioxid ur luften när de växer och bildar syre. Människor och djur samt förmultnande växter förbrukar syre och bildar koldioxid, detta pågår hela tiden men det som stör detta kretsloppet är det fossila kolet som används och bidrar till ett överskott av koldioxid."

Enligt statistiken för 2018 finns det på Orust 5 508 ha åker och 1 739 ha naturbetesmark. Av dessa är 5957 ha gräsbevuxet vilket motsvarar 80 % av den totala åker- och naturbetesmarken på Orust, på resterande 1 290 ha odlas till största delen spannmål.

Under vecka 47 röstade sedan Orust kommunstyrelses arbetsutskott emot förvaltningens förslag att Orust kommun skulle anta klimatlöfte 13 från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen om maximalt 0,9 kilo CO2 per måltid vilket skulle innebära i stort sett enbart vegetarisk kost då t ex 100 gram köttfärs innebär ett utsläpp på 2,8 kilo CO2 enligt RISEs kalkyl.

Läs mer om kommunernas klimatlöften >>

Allt kött som serveras på boenden, i skolor och förskolor i Orust kommun är svenskt. Kyckling och mjölk likaså och 37 procent av maten är dessutom ekologisk. Det framgår av länsstyrelsens nyligen genomförda jämförelse. Den visar att det finns kommuner som serverar en högre andel ekologiskt, bland annat Göteborg, men ingen av Västra Götalands 49 kommuner, förutom Orust redovisar att allt kött och fågel är svenskt.

Orust väljer svenskt och ekologiskt kött - artikel i GP >>

Orustborna vann mot Vattenfall – nej till luftledning

När Vattenfall ville bygga en nära två mil lång luftledning tvärs över Orust var det många som höjde på ögonbrynen. Flera Orustbor tog fajten för att stoppa anläggningen. Och nu står det klart – det blir ingen kraftledningsgata.
– Det känns bra att de tar sitt förnuft till fånga, säger Anders Halleröd i Orust LRF.

Efter många turer kring den planerade 17 kilometer långa luftledningen mellan Hårleby och Edshutshall står det klart att den inte blir av. I fjol avslog Mark- och miljödomstolen Vattenfalls ansökan om att få bygga luftkraftsledningen. Domstolen skrev i sitt beslut att ledningen skulle innebära ett för stort ingrepp på miljön. Detta håller alltså Mark- och miljööverdomstolen – den högre instansen – med om, som nu avslår Vattenfalls överklagan.

Protesterna har varit starka bland Orustborna som har menat att det bland annat skulle förstöra känslig natur i området. Förutom de 900 personer som gick samman i en Facebookgrupp och motsatte sig bygget, har LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, varit kritiska. Även kommunen, länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen sa nej. Och efter besked är LRF lättade.

– Det känns bra att de tar sitt förnuft till fånga, för den mark vi har behöver vi ju för att odla, så det känns bra. Den hade förstört odlingar och skog och tagit mycket mark i anspråk, förklarar Anders Halleröd, Orust LRF.

LRF har kämpat länge för att stoppa projektet, som menade att ledningen bland annat skulle förstöra flera värdefulla naturvårdsobjekt. Kraftledningsgatan var även planerad att gå över värdefull åker- och betesmark.

– Men nu får vi se vad nästa steg blir. Kabeln ska ju grävas ner på något sätt, så det blir väl nästa fajt, säger Anders Halleröd.

Orust LRF - projektägare för byggande av två stora satellitbrunnar för gödsel 2020, för såväl livsmedelsstrategins som miljömålens uppfyllande.

Nu är den invigd, satellitgödselbrunnen GRETA i Rörvik på Orust. Samarbete har varit ledordet när myndigheter, lantbrukare och kommun tillsammans fått till en klok lösning som gynnar både miljö, odling och ekonomi. LRFs lokalavdelning på Orust har varit projektägare för satsningen

Läs mer - Satellitbrunnen GRETA invigd >>

Namnet GRETA kläcktes av LRF-avdelningen och det står för; Grödans Recirkulerande Energi för Tillväxt och Avkastning. - Precis som en annan känd Greta jobbar GRETA för miljön och får ta emot en massa skit, hälsar lokavdelningens styrelse.

Ploginställning

Ett lite annorlunda möte har också genomförst som ploginställning. Film från ploginställningen >>