För att främja kulturlivet på landsbygden i Västra Götaland delar LRF varje år ut pengar ur Per Lindekrantz fond. Hembygdsföreningen Sotenäsgillet är en av årets tre stipendiater, tillsammans med Hermans Lada i Dalum och Musikbutiken i Vara.

– Vi vill uppmuntra till mer kultur, speciellt i tider som dessa, och därför har vi valt att ge stipendiet till fler mottagare i år än vad vi vanligtvis gör, säger Martin Gustavsson, ansvarig för kulturfrågorna i LRF Västra Götalands regionstyrelse.

Hembygdsföreningen Sotenäsgillet bildades 1927, och strax därpå bildades James och Maria Svenssons stiftelse. James, bördig från Sotenäs, hade som grosshandlare i Göteborg skaffat sig en förmögenhet och stiftelsen köpte in byggnader med drömmen om att bli ett Sotenäs Skansen. Föreningen och stiftelsen var nära förbundna med varandra. På hembygdsmuseet Gammelgården finns de ursprungliga byggnaderna från Hunnebo gård samt ett stenhuggerimuseum.

Sotenäsgillet satsar på turister och upplevelser

– I dag vill människor ha en upplevelse när de besöker en plats och därför har vi satsat på en guideutbildning, men också på att få in olika verksamheter. Vi har en smed och hoppas få hit konstnärer och andra hantverkare, säger Kent. Pengarna som Sotenäsgillet fått ska användas till att genomföra en utställning om jordbruket förr och nu på hembygdsgården Gamemelgården i Hunnebostrand.

Sotenäsgillet har haft ett tufft år under coronapandemin men blickar nu framåt.

– Traditionsenligt har vi arrangerat midsommarfirande och olika slags marknader. Nu hoppas vi att vi kommer i gång som mötesplats igen, avslutar Kent.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se