Planen är omfattande och inte helt lättillgänglig. LRFs svar fokuserar på de gröna näringarna, var det ska byggas och tillhörande frågor.

Skrivelse angående granskningshandling översiktsplan, Göteborgs Stad >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birigt.jonsson@lrf.se